Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2014
Opublikowano: 5 listopada 2014 12:40

Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI laureatem konkursu „Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2014”.

W dniu 22 października w środę wieczorem w Pałacu Prezydenckim odbyła się gala konkursu na „Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2014”. W uroczystości udział wzięła Małżonka Prezydenta RP.

Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku odbywa się po raz czwarty, organizuje go Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE). Celem jest promowanie i wspieranie przedsiębiorstw łączących działalność biznesową z celem społecznym. Patronat honorowy nad konkursem objął prezydent Bronisław Komorowski. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim udział wzięła Pierwsza Dama RP Anna Komorowska, minister Irena Wóycicka, prezydencki doradca i szef rady konkursu Henryk Wujec oraz inni parlamentarzyści, wiceministrowie i przedsiębiorcy społeczni – finaliści konkursu.

W gronie finalistów konkursu na „Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2014” znalazła się m.in. Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI z Opoczna, która otrzymała wyróżnienie ufundowane przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Anna Komorowska gratulując finalistom i laureatom powiedziała:

„Mam nadzieję, że staniecie się Państwo przykładem, że siła i energia, która z was emanuje, zainspiruje innych do podejmowania działań w obszarze ekonomii społecznej”.

Pierwsza Dama podkreśliła, że przedsiębiorców społecznych nie mogło zabraknąć w Pałacu Prezydenckim w roku obchodów 25-lecia odzyskania wolności. Dodała, jak ważne i cenne jest łączenie wrażliwości społecznej z umiejętnością prowadzenia biznesu, jak można łączyć sprawy społeczne, biznes, kreatywność i serce.

Głównym zadaniem przedsiębiorstw społecznych, zamiast pomnażania zysku, jest integracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie lub będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Autor: promyk Kategoria:

Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI laureatem konkursu „Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne w regionie łódzkim w roku 2014”

W dniach 15-16 października 2014 r., w Instytucie Europejskim w Łodzi, odbyła się „III Międzynarodowa Wielobranżowa Gala Łódź 2014Konferencja Przedsiębiorstw Społecznych – Ekonomia Społeczna wzmacniająca rozwój regionalny” organizowana w ramach projektu „Europejskie Regiony na rzecz Integracji Społecznej”.

Tegoroczna konferencja organizowana była przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – lidera projektu, oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My. Konferencja poświęcona była zagadnieniom Ekonomii Społecznej oraz wymianie najlepszych praktyk z zakresu prowadzenia i wspierania przedsiębiorstw społecznych.

Adresatami wydarzenia byli liderzy/osoby zarządzające przedsiębiorstwami społecznymi, reprezentującymi różne branże oraz przedstawiciele sektora publicznego i organizacji pozarządowych wspierających Ekonomię Społeczną. Konferencja umożliwiła nawiązywanie i rozwijanie współpracy partnerskiej pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a instytucjami i organizacjami wspierającymi przedsiębiorstwa społeczne.

Sesja plenarna uwieńczona była wykładem inauguracyjnym przedstawiciela Komisji Europejskiej, Pani Cecile Le Clercq, na temat projektu „Europejskie Regiony na rzecz Integracji Społecznej” oraz Ekonomii Społecznej w Europie.

W trakcie przerw pomiędzy panelami dyskusyjnymi, rozstrzygnięty został także konkurs „Przełamujemy Bariery 2014” oraz wręczone zostały statuetki „Złoty Kłos”. Tytuł „Najlepszego przedsiębiorstwa społecznego w regionie łódzkim w roku 2014” zdobyły trzy spółdzielnie socjalne: Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI z Opoczna, Spółdzielnia Socjalna Owocni oraz Spółdzielnia Socjalna Skorpions.

Autor: promyk Kategoria:
Nasze produkty