O nas
Opublikowano: 29 września 2013 10:09

Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI z siedzibą w Opocznie działa od 2009r. Działalność spółdzielni jest szeroka i różnoraka. Nasze usługi kierujemy do społeczności lokalnej w różnym zakresie.

Główną działalnością spółdzielni jest świadczenie usług społecznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi. Usługa opieki połączona jest z usługą transportową. Spółdzielnia dzięki wsparciu z funduszy unijnych zakupiła samochód osobowy, który służy do realizacji naszych zleceń.

Poza tym świadczymy usługi porządkowe w domach prywatnych. Spółdzielnia posiada urządzenie wielofunkcyjne Karchem do prania i czyszczenia wykładzin dywanowych, tapicerki samochodowej itp. dzięki czemu realizuje zlecenia swoich klientów.

Spółdzielnia również świadczymy usługi cateringowe.

W zakresie edukacji poza szkolnej Prowadzimy Szkółkę Szachową dla dzieci.

W ramach partnerstwa organizujemy bardzo dużo szkoleń dla osób bezrobotnych i osób pracujących. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach uczestnicy zdobywają nowe kwalifikacje lub podnoszą swoje umiejętności.

Od października bieżącego roku prowadzimy sklep o nazwie EkoDar z żywnością ekologiczną. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom osób, które świadomie chcą dbać o swoje zdrowie oraz tych, którzy z racji dolegliwości zdrowotnych muszą spożywać produkty np. o niskiej zawartości białka lub bezglutenowe.

Działania spółdzielni socjalnej szeroka akceptowane są przez lokalną społeczność oraz lokalne instytucje i lokalnych przedsiębiorców.

Dzięki 4-letniej działalności jesteśmy znani z naszych działań i rozpoznawalni na lokalnym rynku.

Jesteśmy zawsze gotowi nieść pomoc drugiemu człowiekowi.

Spółdzielnia ciągle dąży do rozwoju osobowo-kadrowego i inwestycyjnego. W tym celu część swoich zysków przeznacza na reintegrację społeczną i zawodową dla członków i ich rodzin.

Podejmuje współpracę z różnymi podmiotami gospodarczymi, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi z różnych regionów Polski.

I tak współpracuje z:

– CIS-em w Ulhówku oraz Stowarzyszeniem Pomocna Dłoń z Tarnoszyna z woj. lubelskiego w zakresie integracji młodzieży. Od czterech lat organizuje wyjazdy integracyjna dla młodzieży z Opoczna i z Tarnoszyna. W tym roku zorganizowała wyjazd do Lwowa.

– Fundacją Ekspert Kujawy z Inowrocławia – w ramach Projektu „PI Aktywni Seniorzy” prowadzi Inkubator Aktywności Zawodowej Seniorów. Udzieliła wywiadu telewizyjnego dla TVP Łódź w programie KAPITALNE MOŻLIWOŚCI DOBRE PRAKTYKI.

– Fundacją Wzajemnej Pomocy Barka z Poznania – w ramach realizacji Projektu 1.19 Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej,

– Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnej z Poznania w ramach Projektu „Wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych”,

– Fundacją Wzajemnej Pomocy Arka z Bogatyni z woj. dolnośląskiego przy składaniu wniosku w partnerstwie w ramach Projektu z PO FIO,

– Instytutem Europejskim Fundacją Studiów Europejskich z Łodzi przy realizacji (co najmniej 10 projektów) projektów wspierających spółdzielnie socjalne,

– Stowarzyszeniem Wsparcie Ja-Ty-My z Łodzi w ramach porozumienia o współpracy w zakresie korzystania z portalu JA-TY-MY.ORG,

– Stowarzyszeniem Instytut Nowych Technologii z Łodzi w ramach realizacji co najmniej 5 projektów z funduszy unijnych,

– LGD z Drzewicy,

– Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w ramach Projektu „Przełamać bariery. Uwolnić energię”. W Projektach brała udział jako trener przy realizacji zadania z aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych oraz jako prelegent brała udział w konferencji „Ekonomia społeczna – szanse i wyzwania dla rozwoju lokalnego”,

– Powiatowym Urzędem Pracy w Opocznie. Od czasu powstania spółdzielni socjalnej, tj. od 2009r współpracujemy na rzecz osób bezrobotnych,

– Starostwem Powiatowym w Opocznie,

– Urzędem Gminy z Opoczno,

– Urzędem Gminy z Drzewicy,

– Urzędem Gminy z Żarnowa,

– Urzędem Gminy z Ulhówka,

– placówkami szkolnymi,

– i wieloma innymi organizacjami i instytucjami publicznymi.

Autor: promyk Kategoria:
Nasze produkty