DOBRA KARTA Z BIEDRONKI
Opublikowano: 6 grudnia 2022 12:40

Dzięki nawiązaniu współpracy Spółdzielni Socjalnej PROMYK NADZIEI z FundacjąBiedronki oraz Fundacją Galini z Łodzi, spółdzielnia przystąpiła do realizacji ProgramuKARTA DOBRA. Program trwa od 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 rDo Programu przystąpiło 15 osób z powiatu opoczyńskiego, które spełniały co najmniejkryteria podstawowe, tj: wiek powyżej 60 lat, osoby znajdujące się w trudnej […]

11. EDYCJA KONKURSU Już po raz jedenasty organizowany był Ogólnopolski Konkursu na NajlepszePrzedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. Konkurs skierowany był doprzedsiębiorstw społecznych z całej Polski. Do tegorocznej edycji Konkursu [eS] zgłosiło się53 przedsiębiorstw społecznych w tym również Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEIz Opoczna. Zgodnie z zasadami Konkursu w I etapie zespół 8 ekspertów i ekspertek […]

ZAGŁOSUJ NA SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ PROMYK NADZIEI
Opublikowano: 9 listopada 2022 11:25

Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadziei z Opoczna, z którą od wielu lat współpracujemy i którą wspieramy, jest już finalistą konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. Mówiąc prościej – jest w dwunastce najlepszych przedsiębiorstw społecznych w Polsce. O głównej nagrodzie decyduje jury konkursowe, ale swojego faworyta może wybrać też publiczność. Spółdzielnia powstała w 2009 r. z inicjatywy kilku osób, które nie miały pracy i zdecydowały, że można coś wspólnie […]

„Nie jesteś sam!”
Opublikowano: 25 października 2022 14:55

Nr Umowy RPLD.09.02.01-10-D020/22-00 Projekt „Nie jesteś sam!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 09-IX Włączenie społeczne, Działanie 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01-IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego Lider: FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ  Partner: SPÓŁDZIELNIA […]

Wyobraź sobie, że dostajesz 40 tys. złotych dotacji na założenie firmy. Jak widzisz siebie jako przedsiębiorcę za 5 lat? Podziel się z nami swoją wizją i wygraj 1000 zł  Zadanie jest proste: Wypełnij formularz konkursowy: https://bityl.co/F8gc i wyślij na adres: [email protected] Wygrywają najbardziej kreatywne odpowiedzi! Zgłoszenia do: 31.10.2022 r. Opublikowanie prac konkursowych i zbieranie lajków w dniach: od 2.11. […]

Best dating sites
Opublikowano: 8 sierpnia 2022 23:42

Many local newspapers had online personals in the mid 1990s but were bought out by these big dating sites. From some of the comments it really shows how desperate dating sites are for money that they even advertise in comment sections. You have a much better chance going to local events and you will probably […]

CUŚ na ognisku integracyjnym
Opublikowano: 14 lipca 2022 15:00

W okresie od marca 2020r do końca lutego 2023r tj.3 lata na terenie powiatu opoczyńskiegorealizowany jest projekt pod nazą CUŚ- Centrum Usług Środowiskowych na rzecz mieszkańcówpowiatu opoczyńskiego. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020. Projekt dotyczy usług na rzecz osóbzagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wartość […]

Zapytanie ofertoweProwadzone w trybie rozeznania rynkuw Projekcie „Aktywny zawsze potrzebny”, Nr RPWP.07.01.02-30-0173/19realizowanym przez Spółdzielnię Socjalną Promyk Nadziei w partnerstwiez EURO CONSULTING Wioletta Żybortzaprasza do złożenia oferty na realizację:COACHINGU WZMACJNIAJĄCEGO KOMPETENCJE SPOŁECZNE ORAZ GRUPOWEGO PORADNICTWAZAWODOWEGOdla 70 Uczestniczek/ów Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
Opublikowano: 2 listopada 2021 12:10

Zapytanie ofertoweprowadzone w trybie rozeznania rynkuw ramach realizacji projektu „Aktywny zawsze potrzebny”, Nr RPWP.07.01.02-30-0173/19Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadzieizaprasza do złożenia oferty na realizację:INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGOdla 70 Uczestniczek/ów ProjektuI. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:Spółdzielnia Socjalna Promyk NadzieiUl. Mikołaja Kopernika 5D26-300 OpocznoNIP: 7681808272REGON: 100768086reprezentowany przez Kazimierę Frączak – Prezesa ZarząduII. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o […]

Brak treści do wyświetlenia.

Nasze produkty