Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

  • Zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych poprzez zabezpieczenie posiłków tj.: przygotowanie lub dostarczenie z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza, karmienie podopiecznego, usprawnianie poprzez trening kulinarny, zakup artykułów w tym spożywczych niezbędnych w gospodarstwie domowym i inne czynności w zależności od potrzeb;
  • Opiece higienicznej poprzez utrzymanie w czystości otoczenia podopiecznego tj.: sprzątanie zajmowanych przez niego pomieszczeń (np. mycie okien raz na pół roku, trzepanie dywanów lub chodników raz w kwartale), dbanie o sprzęt codziennego użytku, utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych. Utrzymywanie higieny osobistej podopiecznego poprzez: mycie, czesanie, kąpiel, itp. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, utrzymywanie w czystości bielizny osobistej i pościeli podopiecznego (zmiana w razie potrzeby), pomoc przy ubieraniu i inne czynności w zależności od potrzeb;
  • Pielęgnacji zaleconej przez lekarza poprzez wykonywanie czynności pielęgnacyjnych uzgodnionych z lekarzem (m.in. podawanie leków), współpraca z lekarzem (zamawianie wizyt, realizacja recept, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia klienta) i inne czynności w zależności od potrzeb;
  • Zapewnieniu w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem : pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w uzgodnieniu z podopiecznym, pomoc w kontaktach ze społecznością lokalną i inne czynności w zależności od potrzeb.

Wymagania:- posiadanie kwalifikacji potwierdzone odpowiednim certyfikatem/zaświadczeniem- doświadczenie w zawodzie „opiekun/ka” co najmniej 3 miesiące,Miejsce pracy:- powiat opoczyńskiKorzyści dla pracownika:- praca na cały etat- wynagrodzenie brutto, brutto 3500 zł/miesiąc,- praca w miłym zespole. 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji do dnia 15.X.2021r na adres firmy: Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI ul. Kopernika 5D, 26-300 Opoczno, można składać bezpośrednio w siedzibie spółdzielni lub wysłać drogą e-mailową na adres: [email protected]

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.Odpowiemy tylko na oferty spełniające powyższe warunki.

Autor: admin Kategoria:
Nasze produkty
Wkrótce