INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Opublikowano: 15 sierpnia 2020 16:31

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
DOT. REALIZACJI zadania p.n. : Usługa cateringu dla 20 podopiecznych usług opiekuńczych na lata 2020 – 2023.
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający – Spółdzielnia Socjalna ,, Promyk Nadziei” adres – Kopernika 5D, 26 – 300 Opoczno, przekazuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się 14.08.2020 r. o godz. 1115.
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia tj. w/w usługi społecznej przeznaczył kwotę:
330 000,00 zł brutto ( realizacja 3 letnia)
Do upływu terminu składania ofert tj. 14.08.2020r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego złożono 1 ofertę.

Pobierz cały plik

Autor: admin Kategoria:
Nasze produkty
Wkrótce