Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI laureatem konkursu „Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne w regionie łódzkim w roku 2014”

W dniach 15-16 października 2014 r., w Instytucie Europejskim w Łodzi, odbyła się „III Międzynarodowa Wielobranżowa Gala Łódź 2014Konferencja Przedsiębiorstw Społecznych – Ekonomia Społeczna wzmacniająca rozwój regionalny” organizowana w ramach projektu „Europejskie Regiony na rzecz Integracji Społecznej”.

Tegoroczna konferencja organizowana była przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – lidera projektu, oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My. Konferencja poświęcona była zagadnieniom Ekonomii Społecznej oraz wymianie najlepszych praktyk z zakresu prowadzenia i wspierania przedsiębiorstw społecznych.

Adresatami wydarzenia byli liderzy/osoby zarządzające przedsiębiorstwami społecznymi, reprezentującymi różne branże oraz przedstawiciele sektora publicznego i organizacji pozarządowych wspierających Ekonomię Społeczną. Konferencja umożliwiła nawiązywanie i rozwijanie współpracy partnerskiej pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a instytucjami i organizacjami wspierającymi przedsiębiorstwa społeczne.

Sesja plenarna uwieńczona była wykładem inauguracyjnym przedstawiciela Komisji Europejskiej, Pani Cecile Le Clercq, na temat projektu „Europejskie Regiony na rzecz Integracji Społecznej” oraz Ekonomii Społecznej w Europie.

W trakcie przerw pomiędzy panelami dyskusyjnymi, rozstrzygnięty został także konkurs „Przełamujemy Bariery 2014” oraz wręczone zostały statuetki „Złoty Kłos”. Tytuł „Najlepszego przedsiębiorstwa społecznego w regionie łódzkim w roku 2014” zdobyły trzy spółdzielnie socjalne: Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI z Opoczna, Spółdzielnia Socjalna Owocni oraz Spółdzielnia Socjalna Skorpions.

Autor: promyk Kategoria:
Nasze produkty
Wkrótce