Rekrutacja do projektu pt. „AKTYWNY ZAWSZE POTRZEBNY”
Opublikowano: 10 września 2021 13:00
PLAKAT A3 PROMOCYJNY AKTYWNY ZAWSZE POTRZEBNY 1

Jeśli ukończyłeś/aś 18 rok życia, mieszkasz na terenie województwa wielkopolskiego, jesteś osobą bierną zawodowo, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystającym
z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020) ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU JUŻ DZIŚ!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Oferujemy:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe
 • Indywidualne i grupowe poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne
 • Szkolenie zawodowe zakończone egzaminem
 • Trzymiesięczny płatny staż zawodowy z możliwością zatrudnienia
 • Indywidualne pośrednictwo pracy

Gwarantujemy:

 • Stypendium szkoleniowe (średnio 9,60 zł netto x 100h)
 • Stypendium stażowe (1440,00 zł netto x 3 miesiące)
 • Składka ZUS od stypendiów szkoleniowych i stażowych, ubezpieczenie NNW
 • Zwrot kosztów badań lekarskich (50,00 zł) przed przystąpieniem do stażu zawodowego
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe


Regulamin projektu oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej Partnera Projektu:
Dokumenty zgłoszeniowe | Euro Consulting

Biuro Projektu: Al. Powstańców Wielkopolskich 75/10, 64-920 Piła
Kontakt tel.: (+48) 508 104 633; (+48) 531 887 205
Kontakt e-mail: [email protected]

Autor: admin Kategoria:
Nasze produkty