Dzień: 17 sierpnia 2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Opublikowano: 17 sierpnia 2020 16:31

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
DOT. REALIZACJI zadania p.n. : Usługa cateringu dla 20 podopiecznych usług opiekuńczych na lata 2020 – 2023.
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający – Spółdzielnia Socjalna ,, Promyk Nadziei” adres – Kopernika 5D, 26 – 300 Opoczno, przekazuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się 14.08.2020 r. o godz. 1115.
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia tj. w/w usługi społecznej przeznaczył kwotę:
330 000,00 zł brutto ( realizacja 3 letnia)
Do upływu terminu składania ofert tj. 14.08.2020r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego złożono 1 ofertę.

Pobierz cały plik

Autor: admin Kategoria:
Nasze produkty

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć